[Elite_video_player id="1" googleAnalyticsTrackingCode="" playerLayout: "fitToContainer" videoPlayerWidth:"900" videoPlayerHeight:"560" videoRatio: 900/560 videoRatioStretch: false iOSPlaysinline=true floatPlayerOutsideViewport=false colorAccent="#ff0000" instanceTheme="light" videoPlayerShadow="off" autoplay=false rightClickMenu=false showAllControls=true autohideControls=3 hideControlsOnMouseOut="Yes" hideVideoSource=true rewindShow="No" qualityShow="Yes" infoShow="No" shareShow="No" facebookShow="No" twitterShow="No" embedShow="No" ccShowOnHTML5Videos=false ccShowOnVideoLoad=false lightBox=false lightBoxThumbnail="#" popups="#" logoShow="No" logoPath="#" posterImg="https://mamraka.pl/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/mam-raka-post-img-jak-wyglada-badanie-pet-ct-cz-ii-maxresdefaultjak-wyglada-badanie-pet-ct-cz-ii.jpg" playlist="Off" playlistShowOnlyThumbnails="false" playlistOrder="" playlistBehaviourOnPageload="closed" youtubeControls="custom controls" youtubeQuality="default" youtubeShowRelatedVideos="No" youtubeAPIkey="AIzaSyC7ZLTMiLMnyMUIHWJDB0Y-Td1vDwsrOwE" youtubevideos="QFbKv0YO9ak" ]

Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET-CT) to nowoczesne badanie obrazowe, które można wykorzystać w celu wykrycia i monitorowania leczenia wielu chorób. Badanie PET-CT jest
niezwykle cenne w procesie leczenia chłoniaka Hodgkina. Dwuczęściowy film edukacyjno-informacyjny ma za zadanie pokazać pacjentom oraz ich bliskim czym jest badanie PET-CT oraz w jaki sposób przebiega.

Treści zawarte w filmie ułatwią pacjentom przygotowania do badania oraz pomogą zniwelować stres związany z podaniem radiofarmaceutyku. Z tej część filmu dowiesz się w jaki sposób należy przygotować się do badania PET-CT. Znajdziesz tu instrukcję postępowania przed, w trakcie oraz po badaniu. Dzięki tej części filmu zapoznasz się z procedurą badania oraz zobaczysz jak wygląda podanie radiofarmaceutyku.

Materiał został zrealizowany w Pracowni Pozytonowej Tomografii Emisyjnej Zakładu Medycyny Nuklearnej Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
Film powstał na zlecenie firmy Takeda, która pokryła koszty jego przygotowania.

Materiał edukacyjny przeznaczony dla pacjentów i szerokiej publiczności. Przedstawionych informacji nie należy traktować jako porady medycznej.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem. Wszystkie osoby występujące w filmie wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunku.

PL/ADC/17/0068