[Elite_video_player id="1" googleAnalyticsTrackingCode="" playerLayout: "fitToContainer" videoPlayerWidth:"900" videoPlayerHeight:"560" videoRatio: 900/560 videoRatioStretch: false iOSPlaysinline=true floatPlayerOutsideViewport=false colorAccent="#ff0000" instanceTheme="light" videoPlayerShadow="off" autoplay=false rightClickMenu=false showAllControls=true autohideControls=3 hideControlsOnMouseOut="Yes" hideVideoSource=true rewindShow="No" qualityShow="Yes" infoShow="No" shareShow="No" facebookShow="No" twitterShow="No" embedShow="No" ccShowOnHTML5Videos=false ccShowOnVideoLoad=false lightBox=false lightBoxThumbnail="#" popups="#" logoShow="No" logoPath="#" posterImg="https://mamraka.pl/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/mamraka-jak-rozmawiac-z-lekarzem-o-bolu.jpg" playlist="Off" playlistShowOnlyThumbnails="false" playlistOrder="" playlistBehaviourOnPageload="closed" youtubeControls="custom controls" youtubeQuality="default" youtubeShowRelatedVideos="No" youtubeAPIkey="AIzaSyC7ZLTMiLMnyMUIHWJDB0Y-Td1vDwsrOwE" youtubevideos="rZGiN0MiE34" ]

Ból jest odczuciem subiektywnym, dlatego prawidłowe rozpoznanie i skuteczne leczenie w ogromnym zakresie zależy od pacjenta. Najważniejszą czynnością przy rozpoznawaniu bólu jest szczegółowy wywiad lekarza z pacjentem. Im wywiad jest dokładniejszy, tym lekarzowi jest łatwiej dobrać skuteczne leczenie.

Często w trakcie wizyty lekarz ma ograniczony czas na rozmowę o bólu, dlatego warto pomyśleć o tym przed wizytą i przygotować się do niej w domu. Można sporządzić notatki, lub skorzystać z często wyłożonych dzienniczków badania bólu przed gabinetem lekarskim lub w poczekalniach.

To, na co warto zwrócić uwagę to lokalizacja bólu, sposób jego odczuwania, jego natężenie, sytuacje nasilające dolegliwości, czas trwania, częstość występowania jak również przyjmowane leki przeciwbólowe i ich skuteczność. Dzięki przygotowanym opisom lekarz będzie mógł rozpoznać rodzaj bólu (lub bólów) i wdrożyć skuteczne leczenie. Każdy ból można skutecznie kontrolować.