[Elite_video_player id="1" googleAnalyticsTrackingCode="" playerLayout: "fitToContainer" videoPlayerWidth:"900" videoPlayerHeight:"560" videoRatio: 900/560 videoRatioStretch: false iOSPlaysinline=true floatPlayerOutsideViewport=false colorAccent="#ff0000" instanceTheme="light" videoPlayerShadow="off" autoplay=false rightClickMenu=false showAllControls=true autohideControls=3 hideControlsOnMouseOut="Yes" hideVideoSource=true rewindShow="No" qualityShow="Yes" infoShow="No" shareShow="No" facebookShow="No" twitterShow="No" embedShow="No" ccShowOnHTML5Videos=false ccShowOnVideoLoad=false lightBox=false lightBoxThumbnail="#" popups="#" logoShow="No" logoPath="#" posterImg="https://mamraka.pl/wp-content/uploads/sites/3/2021/04/mam-raka-post-img-auto-vs-alloprzeszczepienie-poznaj-roznice.jpg" playlist="Off" playlistShowOnlyThumbnails="false" playlistOrder="" playlistBehaviourOnPageload="closed" youtubeControls="custom controls" youtubeQuality="default" youtubeShowRelatedVideos="No" youtubeAPIkey="AIzaSyC7ZLTMiLMnyMUIHWJDB0Y-Td1vDwsrOwE" youtubevideos="-Oq1e5ghBvY" ]

Zastanawiasz się czym jest przeszczepienie szpiku? Czy wiesz, na czym polegają różnice pomiędzy alloprzeszczepieniem a auto przeszczepieniem? Pani prof. Lidia Gil z Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego w Poznaniu wyjaśnia te kwestie oraz tłumaczy, kto może być dawcą szpiku, jakie jest źródło komórek do przeszczepienia oraz z jakim ryzykiem wiąże się cały ten proces.

Film edukacyjny dla pacjentów i szerokiej publiczności powstał dzięki firmie Takeda Pharma.

PL/ADC/20/0010