Choroba nowotworowa jest nierozerwalnie związana z pojawieniem się dolegliwości bólowych na różnych etapach choroby. Ból może być pierwszym objawem rozwijającej się choroby nowotworowej. Może pojawić się w trakcie leczenia onkologicznego, jak również po jego zakończeniu.

W ogólnej klasyfikacji ból w chorobie nowotworowej można podzielić na ból podstawowy, cechujący się długim czasem trwania – powyżej 12 godzin na dobę i małymi zmianami natężenia. Drugi rodzaj bólu to ból przebijający, zwany też epizodycznym, ponieważ charakteryzują go krótkotrwałe silne i szybko narastające epizody trwające średnio do 30 minut (pomimo skutecznej kontroli bólu podstawowego).

Wspólną cechą obu rodzajów bólu jest fakt, że można je skutecznie leczyć dostępnymi w Polsce lekami. Najważniejsze, to właściwe rozpoznanie i włączenie przez lekarzy skutecznego leczenia.